Fiche organisatie

TUA West

TUA West

Van Belleghemdreef 6
8510 Marke

  +32 (0)56 140 140

  info@tuawest.be

Ondernemingsnummer: 0600.803.746

Bezoek website

Charlotte Destoop (Directeur)

   056 140 141

  charlotte.destoop@tuawest.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

In een snel veranderende wereld ligt de toekomst in een kennisgedreven economie. Daartoe bundelt TUA West de krachten van de kennisinstellingen in West-Vlaanderen.
De focus ligt op twee grote pijlers: 
 1. De hoger onderwijsinstellingen binnen de provincie meer laten samenwerken. 
 2. De aanwezige kennis vlotter ter beschikking stellen van het economische weefsel, bedrijven en voornamelijk de vele kmo’s uit de regio. 
Als extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen vervult TUA West een liaisonfunctie om partners uit verschillende sectoren en het middenveld samen te brengen. Het triple helixmodel legt de link tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.  
 
TUA West zet met haar werking in op de thema’s van de verschillende kenniswerven die in West-Vlaanderen gedestilleerd werden: Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe materialen, Voeding en Zorg.
 
Zo helpt TUA West, als private stichting, invulling te geven aan de ambities van de Provincie West-Vlaanderen, samengevat in West Deal, en aan de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese Unie.


"TUA West" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Hoger onderwijs
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - HRM
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 30/01/2020