Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

TUA West

TUA West

Van Belleghemdreef 6
8510 Marke

  +32 (0)56 140 140

  info@tuawest.be

  http://www.tuawest.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

In Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland werken sinds medio 2016 verschillende partners grensoverschrijdend samen. Het gaat om nationale, regionale en lokale overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners. Doel van de samenwerking: alle relevante informatie ontsluiten door de inrichting van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe informatiepunten deel van zullen uitmaken. Via dit project worden grenswerkers de weg gewezen. Gewerkt wordt aan de inhoudelijk alsook organisatorisch best passende opzet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten en kenmerken van de verschillende regio’s. Er wordt een gedegen netwerk van 'Grensinfopunten' (GIP's) gebouwd waar voormalige, huidige en toekomstige grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices. De kernwaarden van de Grensinfopunten zijn dan ook betrouwbaarheid, toegankelijkheid en behulpzaamheid (servicegerichtheid).


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/06/2016 - 31/05/2019


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Hoger onderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt

Deze fiche werd laatst aangepast op: 18/02/2019