Fiche arbeidsmarkt project

Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat

Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat

Weblink arbeidsmarkt project

Emmelie Houzet (Stafmedewerker)

  056/140 143

  emmelie.houzet@tuawest.be

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

TUA West

TUA West

Van Belleghemdreef 6
8510 Marke

  +32 (0)56 140 140

  info@tuawest.be

  http://www.tuawest.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Het project 'Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van 4 leertrajecten op maat' heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. Promotor TUA West gaat, samen met projectpartners Agoria, CVO IVO Brugge, CVO VTI Brugge, Huis van het leren, POM West-Vlaanderen en VIVES, na hoe duaal leren een toepassing kan vinden in het volwassenen- en hoger onderwijs.
 
Daartoe worden, in co-creatie met bedrijven, proeftuinen opgezet in volgende opleidingen:

 • Electromecanicien (volwassenenonderwijs CVO Altus en CVO VTI Brugge) en Elektromechanische systemen (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Brugge)
 • Voertuigtechnieken (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Brugge)
 • Systemen en netwerken (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Brugge)
Het project wenst zo goed als mogelijk in te spelen op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Hierbij wordt gefocust op de Haven van Zeebrugge, waar heel wat technische knelpuntvacatures voorkomen.
 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

05/03/2019 - 31/08/2020


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Brugge

Dit arbeidsmarkt project is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Elektriciens (PC 149.01)

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - HRM
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 25/06/2019