Fiche tewerkstellingsinstrument

Dit tewerkstellingsinstrument kan bekomen worden via volgende organisatie:

VDAB West-Vlaanderen

VDAB West-Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Omschrijving tewerkstellingsinstrument:

Het wijk-werken is een activeringsinstrument dat (sinds  1 januari 2018)  het PWA-stelsel heeft vervangen. Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen binnen het wijk-werken enkele uren per week ervaring opdoen in een reële arbeidsmarkt omgeving, dichtbij huis. Daarvoor krijgen ze een kleine vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. De werkzoekenden kunnen maiximaal voor 12 maanden worden toegeleid ( max. 630u per jaar). Het doel van wijk-werken is een stap in de richting naar betaald werk.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Dit tewerkstellingsinstrument betreft:

  • - Een tewerkstellingsmaatregel

Dit tewerkstellingsinstrument is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

  • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit tewerkstellingsinstrument beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

  • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Scholen
  • - Werkzoekenden met grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en 1° Gebrek aan (recente) werkervaring 2° Minimaal halftijdse professionele tijdsbesteding niet mogelijk 3° Na wijk-werken: doorstroom naar volgende stap in traject naar NEC (max. 1 jaar in
  • - particulieren, gemeenten, land-en tuinbouwbedrijven, OCMW's, vzw's en niet-commerciële verenigingen

Dit tewerkstellingsinstrument kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Begeleiding / coaching van personen

Deze fiche werd laatst aangepast op: 01/03/2021