Fiche organisatie

mtech+ West-Vlaanderen

mtech+ West-Vlaanderen

Kwadestraat 149
8800 Roeselare

  051 79 27 33 (arbeiders) - 09 242 49 58 (bedienden)

  westvlaanderen@mtechplus.be

Bezoek website Bekijk op

Kristof De Vylder of Mario Naessens (Coördinatie mtech+ West-Vlaanderen)

  051 79 27 33

  westvlaanderen@mtechplus.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Als loopbaanfonds uit de sector van de metaal- en technologische industrie willen we in een snel veranderende omgeving bijdragen aan:
1 kwaliteitsvolle loopbanen en werkzekerheid (binnen of buiten het bedrijf of sector ; voor zowel alle huidige werknemers als potentiële werknemers)
2 de competitiviteit en wendbaarheid van ondernemingen. Met mtech+ leggen we de focus op het stimuleren van kwaliteitsvolle loopbanen en duurzaam loopbaanbeleid. We zetten werknemers aan om stil te staan bij hun loopbaan, initiatieven te nemen die verder reiken dan hun huidige job en zich te ontwikkelen in de richting van hun talenten en interesses.

Daarnaast moedigen we bedrijven aan werk te maken van een overkoepelend lange-termijn-beleid voor hun werknemers met aandacht voor
- duurzame inzetbaarheid
- geëngageerd leiderschap
- werkbaar werk


"mtech+ West-Vlaanderen " levert volgende suggesties op per domein

Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Metaal (PC 111 & PC 209)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Lokale besturen / overheden
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
 • - Financiering

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid
 • - Duaal leren
 • - Arbeiders
 • - Bedienden
 • - Werkzoekenden
 • - Jongvolwassenen uit gesloten instelling
 • - Coaching

Gerelateerde nieuwsitems:

- [19-03-2023] De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk.

- [25-11-2022] Ontdek het opleidingsaanbod van de sectorfondsen via iedereenkanbijleren.be

- [18-06-2020] App ‘FACT’ vereenvoudigt communicatie met anderstaligen in werkomgeving


Gerelateerde events:

- [10-10-2022] Dag van de Inclusie

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 09/12/2022