Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

TOFAM West-Vlaanderen

TOFAM West-Vlaanderen

Kwadeweg 149
8800 Roeselare

  0497529776

  veronique.devlaminck@tofam.be

  http://www.tofam-wvl.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Het tewerkstellingsproject Start to Metaal heeft tot doelstelling werkzoekenden toe te leiden en of op te leiden in functie van tewerkstelling in de metaalsector (PC 111.1 & 111.2) in West-Vlaanderen.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

Permanent


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Metaal (PC 111 & PC 209)

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Social Profit
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze fiche werd laatst aangepast op: 01/03/2019