Terug naar overzicht

Stad Brugge en Jobroad bezegelen engagement voor jobs bij kansengroepen

Stad Brugge en JobRoad, dat al vier jaar mensen uit kansengroepen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt in hun zoektocht naar werk, slaan de handen opnieuw in elkaar.
Stad Brugge en Jobroad bezegelen engagement voor jobs bij kansengroepen

De samenwerking tussen JobRoad en Stad Brugge heeft een dubbel doel: de permanente schaarste aan arbeidskrachten bij bedrijven verminderen en de kansengroepen in en rond de Stad integreren via werk. “Onze stad is een gastvrije stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “We doen er alles aan om nieuwkomers snel aan het werk te krijgen. Jobroad is hier een belangrijke schakel in.” Brugge was het eerste lokaal bestuur dat koos voor een volwaardig lidmaatschap van JobRoad ivzw. De organisatie heeft verschillende maatschappelijke doelstellingen. Zo wil ze de vacatures bij werkgevers ingevuld krijgen door ze te koppelen aan mensen uit de kansengroepen die nog niet aan de slag zijn en toch over de juiste competenties beschikken.
Al tweemaal organiseerde JobRoad in Brugge zogenaamde projectedities. Hierbij wordt een netwerk opgezet waarin de belangrijke spelers op de arbeidsmarkt worden samengebracht: vertegenwoordigers van werkgevers en hun organisaties zoals Voka West-Vlaanderen, intermediaire organisaties als OCMW Brugge, VDAB en de lokale uitzendsector enerzijds en kandidaten uit de specifieke doelgroepen anderzijds. "Wie het meemaakte, is ervan overtuigd: dit project met een kleinschalige, lokale werking betekent een grote meerwaarde voor stad en streek", luidt het in Brugge. Het zijn vooral de specifieke begeleiding, de (voor)selectie van de doelgroep en van de deelnemende bedrijven en ten slotte de gerichte opvolging gedurende het hele traject die de slaagkansen doen toenemen.

 

Schepen van Sociale Zaken, Werk en Ondernemen Pablo Annys staat ook volledig achter dit initiatief. “Bedrijven in de regio Brugge zijn steeds op zoek naar gemotiveerde krachten. Door JobRoad komen zij in contact met nieuw talent. Deze samenwerking ligt in het verlengde van andere acties van Stad Brugge, zoals bijvoorbeeld ‘Team Up’, het project dat mensen met een migratieachtergrond verenigt met mentoren, die hen arbeidservaringen bijbrengen.” De eerstvolgende projecteditie van Brugge met JobRoad en partners is voorzien in april. Maar bedrijven en intermediaire organisaties met potentieel talent nemen nu al best contact op. Eén adres: eliese.kublik@jobroad.be of via www.jobroad.be


Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 08-03-2021 door Boudewijn Decramer