Terug naar zoekresultaten

Fiche organisatie

ABVV West Vlaanderen Diversiteitswerking

ABVV West Vlaanderen Diversiteitswerking

Zilverstraat 43
8000 Brugge

  050/44.1010

  infodienst@abvv-wvl.be

Bezoek website

Christ Vanneste (diversiteitsconsulent)

  0478/882210

  diversiteit.westvlaanderen@abvv.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Diversiteit is een feit. De samenstelling van de werkvloeren vertoont steeds meer verschillen. In afkomst, taal, gender, leeftijd, gezondheid, scholingsniveau,... Samenwerken is zo een complex gegeven geworden waar de nodige acties op vlak van personeelsbeleid dienen opgezret te worden. Sinds 2003 zijn bij de sociale partners consulenten actief die de delegees en secretarissen ondersteunen op vlak van personeelsbeleid om met deze diversiteit om te gaan. Sedert 2017 gebeurt van uit het project Focus Op Talent van het Vlaams Ministerie van Tewerkstelling.  Voor het Vlaams ABVV gebeurt dit onder de naam 'diversiteitsconsulenten'. Voor West Vlaanderen zijn 2 diversiteitsconsuelnten actief.
De diversiteitsconsulenten ondersteunen de delegees ( syndicaal afgevaardigden en verkozenen in CPBW en OR) en de secretarissen op vlak van diversitiet. Dit gebeurt via een vast stramien : intake van de oorspronkelijke vraag, analyse van de problematiek en opmaak van een voorstel tot plan van aanpak om via het osciaal overleg op een constructieve manier samen met de HR-dienst van het bedrijf of de organisatie tot resultaat te komen.


"ABVV West Vlaanderen Diversiteitswerking" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig zieken
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - HR-advies

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Langdurig zieken
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
 • - diversiteit

Gerelateerde nieuwsitems:

- [08-02-2024] Subsidie tot €15.000 voor pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

- [15-06-2022] WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken

- [12-07-2021] Technologie creëert kansen voor elk talent.

- [23-06-2020] Aanbod voor (tijdelijk) werklozen: werk aan je digitale vaardigheden

- [02-06-2020] Sociale partners willen sterk relancebeleid met focus op opleiding en heroriëntering

- [18-02-2019] Vreemdevragen.be: alles over tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond


Gerelateerde events:

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres 2023 | Leren creëert kansen voor elk talent.

- [04-11-2021] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - Technologie creëert kansen voor elk talent


Deze fiche werd laatst aangepast op: 16/05/2019