Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie

vzw Argos

vzw Argos

Fochlaan 1 2a
8900 Ieper

  057 23 93 40

  argosvzw@argosvzw.be

  http://argosvzw.be


Omschrijving functie:

Ondersteunen en adviseren van interne medewerkers ten behoeve van integrale kwaliteitszorg en het ontwikkelen, beheren en onderhouden ervan teneinde het borgen van de kwaliteit, behouden van de kwaliteitscertificaten en het mee realiseren van de organisatiedoelstellingen. 
Polyvalent medewerker binnen de functies loopbaancoach, arbeidscoach, educatief medewerker, taalcoach, lesgever Nederlands


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Westhoek

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Taal

Deze fiche werd laatst aangepast op: 10/02/2020