Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

vzw Argos

vzw Argos

Dikkebusseweg 15 a
8900 Ieper

  057 23 93 40

  argosvzw@argosvzw.be

  http://argosvzw.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Met dit project zet vzw Argos acties op voor kansengroepen in de Westhoek die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.  We spelen in op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door outreachend te werken. Via onze outreachende werking willen wij deze werkzoekenden bereiken, hun vraag naar werk (of andere arbeidsmatige activiteit) op een laagdrempelige en toegankelijke manier helder krijgen en voor hen een gepast traject aanbieden (binnen Road2Work en/of via doorverwijzing naar een andere hulp-, welzijns- of dienstverlening. Daarnaast bieden we een activeringstraject op maat aan: een individuele begeleiding waarbij de deelnemer en coach het profiel van de deelnemer analyseren (Wie is de deelnemer, wat kan de deelnemer, wat wil de deelnemer en wat is er nodig om dit te bereiken?) en van hieruit concrete acties vastleggen om zijn afstand tot de arbeidsmarkt te dichten, waaronder het aanbieden van atelier vorming, werkateliers en begeleiding bij werkplekleren/sollicitaties.
(In samenwerking met ESF Vlaanderen)


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/10/2019 - 31/12/2023


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Diksmuide
 • - Arrondissement Ieper
 • - Arrondissement Veurne

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Discriminatie
  • - Interculturaliteit
  • - Taal
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 08/06/2022