Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Mentor

Mentor

Budastraat 27
8500 Kortrijk

  056 26 44 34

  info@mentorvzw.be

  https://www.mentorvzw.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de Sociale Economie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie. We willen de deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar NEC te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het Maatwerkdecreet en het decreet LDE.
Deze doorstroombegeleiding wordt voorzien voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar NEC.
We doen dit in 4 fases:

 1. Voortraject
 2. Jobmatching
 3. Stage
 4. Nazorg
Daarnaast staat de coach in voor bijkomende raadgevingen aan de werkgever en de doelgroepwerknemer die gericht zijn op de duurzame tewerkstelling bij de reguliere werkgever.
Binnen het traject wordt er begeleiding voorzien die zowel individueel als in groep kan doorgaan. We houden hierbij rekening met de nabijheid van de doorstromer zodat de verplaatsingen zoveel als mogelijk binnen de perken blijven.
De duurtijd van het volledige traject (alle 4 de fases) omvat een maximum van 9 maanden.

Voor wie? Deze oproep heeft zowel betrekking op de maatwerkbedrijven als de Lokale diensteneconomie.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/06/2018 - 31/12/2020


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Sociale economie

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom

Deze fiche werd laatst aangepast op: 15/02/2019