Fiche organisatie

Provincie West-Vlaanderen, Streekwerking

Provincie West-Vlaanderen, Streekwerking

Koning Leopold III-laan 41
8000 Brugge

  051 26 14 44

  julie.verhooghe@pomwvl.be

Bezoek website

Julie Verhooghe (Coördinator streekwerking)

  494 53 54 75

  julie.verhooghe@pomwvl.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

De Provincie West-Vlaanderen werkt vanuit haar streekhuizen in respectievelijk Noord-, Midden-, Zuid-West-Vlaanderen, de Westhoek en de Kust aan de brede regionale ontwikkeling van de West-Vlaamse regio’s. De streekwerking werkt met diverse streekpartners gebiedsgericht en geïntegreerd samen rond tal van thema’s zoals o.a. (ruimtelijke) economie & detailhandel, tewerkstelling, mobiliteit, natuur & leefomgeving,…. om de regio aantrekkelijker te maken.
Via diverse netwerken en fora onderhoudt het streekteam goede contacten met de lokale stakeholders en wordt draagvlak gecreëerd. De streekwerkers houden vinger aan de pols met wat leeft in de regio en beschikken over grote terreinkennis.
De streekwerking zet zich mee in om specifieke kansen op maat van de regio te benutten en/of oplossingen voor bovenlokale problemen uit te werken. Er wordt hiervoor intens samengewerkt met de lokale overheden, de provinciale diensten en agentschappen en met diverse actoren en andere beleidsniveaus (waar relevant ook in grensoverschrijdend perspectief).
Sociaal overleg met betrokken socio-economische partners wordt op regionaal en op provinciaal niveau opgezet.


"Provincie West-Vlaanderen, Streekwerking" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede

Gerelateerde nieuwsitems:

- [26-11-2020] Terugblik naar WEST4WORK webinar 'Financiële en persoonlijke problemen bij medewerkers. Niet mijn probleem… Of toch?!'

- [08-07-2020] Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de West-Vlaamse bevolking

- [23-06-2020] Aanbod voor (tijdelijk) werklozen: werk aan je digitale vaardigheden

- [18-02-2019] Vreemdevragen.be: alles over tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond


Gerelateerde events:

- [31-10-2023] WEST4WORK arbeidsmarktcongres - levenslang leren als hefboom om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren

- [23-05-2023] HR-event: Mijn onderneming wegwijs in het onderwijs

- [25-04-2023] SPEEDDATE-4-WORK regio Brugge

- [08-07-2020] Postcorona aan de slag met het verborgen arbeidspotentieel in West-Vlaanderen


Deze fiche werd laatst aangepast op: 21/04/2022