Fiche organisatie

Horeca Forma

Horeca Forma

Anspachlaan 111 4
1000 Brussel

  02/513.64.84

  forma@horeca.be

Bezoek website

Kim Vandamme (trajectbegeleider arbeidsmarkt)

  0485482231

  k.vandamme@horeca.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Horeca Forma Vlaanderen streeft naar een verdere professionalisering en versterking van de Vlaamse horecasector. We richten ons naar deze drie doelgroepen:

 • Werknemers in de horeca
​Horeca Forma is het opleidingscentrum voor horecawerknemers (paritair comité 302). Ieder semester organiseren we meer dan 200 korte, praktijkgerichte en interessante opleidingen. Ze zijn gratis en enkel toegankelijk voor horecawerknemers (paritair comité 302). Ook ondersteunen we horecabedrijven in de training van hun werknemers.
 • Leerlingen en leerkrachten
​Horeca FormaVlaanderen werkt samen met hotelscholen en scholen grootkeuken. We ontwikkelen didactisch materiaal en leerkrachten kunnen zich bijscholen. Ook werken we samen met het deeltijds onderwijs, o.a. door de begeleiding van leerovereenkomsten tussen leerlingen en horecabedrijven. Daarnaast werken we samen met tal van opleidingspartners aan de kwaliteit van stages.
 • Werkzoekenden
​Samen met VDAB en andere partners organiseren we opleidingen voor werkzoekenden in heel Vlaanderen.


"Horeca Forma " levert volgende suggesties op per domein

Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Horeca (PC 302)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [19-03-2023] De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk.

- [25-11-2022] Ontdek het opleidingsaanbod van de sectorfondsen via iedereenkanbijleren.be

- [21-04-2020] In de kijker: aangepast aanbod intermediaire arbeidsmarktactoren n.a.v. coronacrisis


Gerelateerde events:

- [10-10-2022] Dag van de Inclusie

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 24/07/2019