Fiche organisatie

Provincie West-Vlaanderen - Wereldhuis

Provincie West-Vlaanderen - Wereldhuis

Hugo Verrieststraat 22 22
8800 Roeselare

  051 26 50 50

  wereldhuis@west-vlaanderen.be

Bezoek website

Jan Dessein (Coordinator)

  0032 494 46 89 75

  jan.dessein@west-vlaanderen.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het Zuiden. Tegelijk ondersteunt het initiatieven voor een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen. In het Wereldhuis West-Vlaanderen krijgt het provinciale Noord-Zuidbeleid een plek en een gezicht. Het Wereldhuis West-Vlaanderen werkt in en voor één wereld, maar met bijzondere focus op het Zuiden en op Wereldburgerschap. Het Wereldhuis West-Vlaanderen is een ontmoetingsplaats voor al wie met mondiale thema’s bezig is. Ben je op zoek naar een locatie voor een vorming of vergadering? Hier vind je letterlijk altijd wel een zaal. Maar ook figuurlijk bevordert en ondersteunt het Wereldhuis de samenwerking tussen tal van spelers. Bijvoorbeeld door expertise te delen, contacten te leggen of activiteiten mee te organiseren.


"Provincie West-Vlaanderen - Wereldhuis" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Interculturaliteit

Gerelateerde nieuwsitems:

- [11-03-2024] FACT-vertaalapp uitgebreid met de bouwsector

- [08-04-2022] GEZOCHT: ondernemingen & uitzendkantoren die kansen willen bieden aan anderstalige jongeren met een migratie-achtergrond

- [27-08-2020] Gezocht: lokale besturen die proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars willen uitrollen.

- [18-06-2020] App ‘FACT’ vereenvoudigt communicatie met anderstaligen in werkomgeving

- [27-04-2020] Aan de slag met taaldrempels tijdens de coronaperiode.

- [18-02-2019] Vreemdevragen.be: alles over tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond


Gerelateerde events:

- [02-06-2022] Een vluchteling als sterk profiel voor jouw vacature | Slotevenement AB Réfugiés

- [03-09-2020] Infosessie ESF-oproep 507: Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars


Deze fiche werd laatst aangepast op: 13/02/2019