Terug naar overzicht

Infosessie ESF-oproep 507: Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

Deze oproep heeft als doelstelling om het integratieproces van inburgeraars te versnellen & verbeteren. Men focust op het aspect sociale netwerking & participatie als voorwaarde voor een geslaagd integratieproces. De oproep is gericht aan lokale besturen.
03/09/2020
10:00 - 12:00
online
Infosessie ESF-oproep 507: Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

ESF Vlaanderen organiseert één digitale infosessie. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste elementen van de oproep overlopen en is er gelegenheid tot vraagstelling. Deelname aan deze infosessie is ten zeerste aangeraden. De sessie zal ook worden opgenomen en gedeeld via de oproepen pagina, de informatie kan dus achteraf worden herbekeken.

Deze oproep heeft als doelstelling om het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. Men focust in het bijzonder op het aspect sociale netwerking en participatie als voorwaarde voor een geslaagd integratieproces. Sociale netwerking en participatie kan op verschillende manieren worden versterkt: via buddywerking, stage bij een bedrijf, introductie in vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, ...

De oproep is gericht aan alle lokale besturen in Vlaanderen. Kleinere steden en gemeenten worden aangeraden aan om samen met andere lokale besturen in te dienen, zodat op voldoende grote schaal kan worden geëxperimenteerd. Er wordt naar minstens 20 lokale proeftuinen gestreefd, waarvan minstens 10 in kleine steden en gemeenten. Het lokaal bestuur is de regisseur van de proeftuin. Voor de uitvoering van het project kan een partnerschap worden aangegaan met actoren die beschikken over relevant praktijkervaring. Zowel ervaren als niet-ervaren lokale besturen kunnen een projectvoorstel indienen.

De financiering van de kosten gebeurt in volgende verhouding: maximaal 25% AMIF ; maximaal 25% cofinanciering VVSG ; minimaal 50% eigen financiering (publieke cofinanciering of private middelen).


Een initiatief van: ESF Vlaanderen
Contactpersoon: Lisa Van Hecke, lisa.vanhecke@vlaanderen.be

Meer info via deze weblink


Dit event werd gepubliceerd op 27-08-2020 door Bram Bruggeman