Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Binnen de werking migratie van de Provincie West-Vlaanderen hou ik me in hoofdzaak bezig met de coördinatie van het Interreg-project AB Réfugiés-Social. Met dit project willen we samen met Noord-Franse en Waalse partners - de integratie van nieuwkomers succesvoller doen verlopen door de zorg- en maatschappelijke begeleiding te verbeteren. 
Daarnaast ben ik één van de aanspreekpunten voor organisaties die een aanvraag willen indienen binnen het provinciaal subisdiereglement 'Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen' en neem ik een trekkersrol op binnen de werkgroep 'representatie van mensen met een migratieachtergrond' van Integratie Cluster West. 


"Caitlin Sabbe" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Discriminatie
  • - Gender
  • - Interculturaliteit
  • - Onthaalbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [27-08-2020] Gezocht: lokale besturen die proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars willen uitrollen.

- [27-04-2020] Aan de slag met taaldrempels tijdens de coronaperiode.


Gerelateerde events:

- [03-09-2020] Infosessie ESF-oproep 507: Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars


Deze fiche werd laatst aangepast op: 28/02/2022