Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met het oog op een versterking zowel kwantitatief als kwalitatief van het aanbod aan werkplekken.
Voor de ondernemingen onder het Vlaams Partnerschap deze erkennen of de erkenning opheffen.
De ondernemingen begeleiden op het pad van duaal leren.
Bijdragen in de acties om de ondernemingen en de opleidingsverstrekkers te informeren over duaal leren.
Sectoren (al dan niet binnen het Vlaams Partnerschap) ondersteunen in het informeren over duaal leren en waar nodig ondersteuning bieden in het kader van prospectie.
Een aanspreekpunt zijn voor allen die vragen hebben over duaal leren.


"Luc De Ketelaere" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
 • - HRM
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/07/2019