Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Het Provinciaal Steunpunt Duaal leren is een partnerschap tussen de Provincie, POM, RTC West-Vlaanderen, DWSE, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!-onderwijs.

Als coördinator is het mijn taak om samen met het team experten duaal leren in West-Vlaanderen beter op de kaart te zetten.

Het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren handelt vanuit vier krachtlijnen: 

  1. Campagneontwikkeling: om het imago van duaal leren te verbeteren en duale opleidingen zichtbaarder te maken.  
  2. Operationeel onderzoek: nieuw aanbod ondersteunen, knelpunten en witte vlekken ontdekken om zo tot nieuw, bijkomend initiatief te kunnen komen 
  3. Pool van expertise: een pool van expertise ontwikkelen waar scholen en bedrijven beroep op kunnen doen 
  4. Vorming en kennisdeling: werk maken van vorming, training en opleiding.  


"Wim Debyser" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

  • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Opleiding (geven / organiseren van)
  • - Organiseren van netwerking

Gerelateerde events:

- [21-06-2023] Online Experttalk Duaal Leren

- [23-05-2023] HR-event: Mijn onderneming wegwijs in het onderwijs

- [25-04-2023] SPEEDDATE-4-WORK regio Brugge

- [16-02-2023] Infosessie Voka: Duaal leren, iets voor jouw onderneming?


Deze fiche werd laatst aangepast op: 10/01/2023