Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Europa WSE

Europa WSE

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  europawse@vlaanderen.be

  https://www.europawse.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Deze oproep heeft tot doel om duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs te stimuleren door het voorbereiden en uitvoeren van proeftuinen, de brede implementatie van duaal leren in deze onderwijsniveaus te ondersteunen en de leerervaringen uit de proeftuinen te borgen.
De projecten bestaan telkens uit 2 onderdelen:
- Voorbereiden en uitvoeren proeftuinen
- Visiebepaling, verbredingsstrategie- en implementatieplan duaal leren

Projecten werken binnen de context van het volwassenenonderwijs of die van het hoger onderwijs. Voor elk goedgekeurd projectvoorstel is een financiering voorzien van maximaal 250.000 euro. In totaal is er een oproepbudget van 5.000.000 euro. Er is een minimale eigen inbreng voorzien van 30% (andere publieke middelen of private financiering).

Projectvoorstellen indienen kan tot 29 januari 2021. De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 april 2021 en lopen maximaal tot en met juni 2023.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

29/01/2021


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Scholen (onderwijsactoren)

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Scholen

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - HRM
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [10-12-2021] GEZOCHT: mentoren (duaal leren) die bereid zijn om hun ervaringen te delen via een korte bevraging


Gerelateerde events:

- [02-06-2023] "One size does not fit all" - Unieke cursist .. unieke leerweg

- [19-11-2020] Infosessie ESF-oproep 523: Duaal Leren Hoger Onderwijs – Volwassenonderwijs bis


Deze fiche werd laatst aangepast op: 10/11/2020