Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie


Omschrijving functie:

Binnen de werking migratie van de Provincie West-Vlaanderen maak ik deel uit van een provinciale Taskforce Vluchtelingen, samen met kernpartners zoals VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering. De aanpak van de Taskforce is gericht op: 
- Informeren: doorverwijzing, vorming op maat en onderzoek
- Sensibiliseren: bijdragen aan correcte en positieve beeldvorming, good practices delen
- Kruisbestuiven: netwerking en ontmoeting initiëren
- Co-creëren: opzetten van trajecten-op-maat als hefboom
- Signaleren: signalen m.b.t. migratie capteren en doorseinen naar de juiste instanties

Daarnaast hou ik mij halftijds bezig met de coördinatie van het interreg-project AB Réfugiés Social, gericht op de integratie van vluchtelingen via psycho-sociale begeleiding en ben ik één van de aanspreekpunten voor wie een aanvraag wil indienen binnen het provinciaal subsidiereglement "Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen" met een project gericht op vluchtelingen/migranten. 
 


"Caitlin Sabbe" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Gender
  • - Interculturaliteit

Gerelateerde nieuwsitems:

- [27-08-2020] Gezocht: lokale besturen die proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars willen uitrollen.

- [27-04-2020] Aan de slag met taaldrempels tijdens de coronaperiode.


Gerelateerde events:

- [03-09-2020] Infosessie ESF-oproep 507: Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars


Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/02/2020