Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Leerwinkel West-Vlaanderen wil levenslang leren toegankelijk(er) maken voor alle volwassenen (18+). We doen dit door volwassenen met leervragen te informeren, te oriënteren en te begeleiden naar een opleiding, cursus of vorming in West-Vlaanderen. We ondersteunen hen in het maken van een studiekeuze en het aanpakken van mogelijke drempels (financieel, mobiliteit, taal...). Daarnaast bieden wij ook begeleiding en ondersteuning in de erkenningsprocedure van buitenlandse kwalificaties.
We informeren ook professionelen aan de hand van korte vormingen of workshops, bijvoorbeeld over de onderwijsstructuur van Vlaanderen, leerkrediet, ... afhankelijk van de noden en vragen van de organisatie.
Het backoffice kantoor van Leerwinkel bevindt zich in Kortrijk, maar omdat wij onze dienstverlening toegankelijk willen maken voor alle volwassenen in West-Vlaanderen organiseren wij zitdagen binnen de Provincie. De leerloopbaanbegeleiders zijn wekelijks aanwezig in de lokale werkwinkels of antennepunten van het Agentschap Integratie en Inburgering te Kortrijk, Brugge, Oostende, Ieper en Roeselare. Zo zijn we voor doorverwijzers én cliënten vlot bereikbaar.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

Permanent


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

  • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

  • - Begeleiding / coaching van personen
  • - Loopbaanbegeleiding
  • - Match onderwijs-arbeidsmarkt

Deze fiche werd laatst aangepast op: 14/02/2019