Terug naar overzicht

Laten we elkaar besmetten met goede ideeën om een ESF-project in te dienen.

Er staan momenteel 7 ESF-oproepen open waar intermediaire arbeidsmarktactoren, al dan niet in partnerschap, kunnen op indienen. Bekijk hier het overzicht.
Laten we elkaar besmetten met goede ideeën om een ESF-project in te dienen. Laten we elkaar besmetten met goede ideeën om een ESF-project in te dienen. Er staan momenteel 7 ESF-oproepen  open waar intermediaire arbeidsmarktactoren, al dan niet in partnerschap, kunnen op indienen:

- Oproep 478: organisaties die een ondersteunend aanbod, onder de vorm van een groepsaanbod, voor de werk-welzijnsbemiddeling van VDAB kunnen aanbieden | deadline: 31/5

- Oproep 481 - Transnationaliteit: dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en aan implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt wordt gewerkt | max. €275.000/project | deadline: 15/6

- Oproep 472: proeftuinen die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de deelname van werkenden aan beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten verkennen | max. €250.000/project | deadline: 30/6

- Oproep 480: (lokale) afstemming tussen vraag (arbeidsmarkt) naar en aanbod (scholen/centra) aan duale opleidingen versterken, of nieuwe duale opleidingen in het secundair onderwijs voorbereiden en implementeren | max. €210.000/project | deadline: 30/6
   => online infosessie op 28/5, 14:00

- Oproep 482: proeftuinen om het potentieel van ‘duale leerkrachten’ (werknemers die vanuit hun tewerkstelling in een private onderneming een tijdelijke lesopdracht invullen) in het secundair onderwijs te verkennen, de drempels weg te werken en de verschillende randvoorwaarden in kaart te brengen | max. €200.000/project | deadline: 30/6
   => online infosessie op 27/5, 14:00

- Oproep 490: outreachende & geïntegreerde acties opzetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt | deadline: 31/8
   => online infosessie op 27/5, 13:00

- Oproep 494 - Scale: opschalen van de projecten binnen de ESF-oproep ‘Innovatie door exploratie’ en ‘Innovatie door adaptatie’
 
Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 08-05-2020 door Bram Bruggeman