Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Europa WSE

Europa WSE

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  europawse@vlaanderen.be

  https://www.europawse.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Met deze oproep wil men aan de hand van proeftuinen het potentieel van ‘duale leerkrachten’ in het secundair onderwijs verkennen, de drempels wegwerken en de verschillende randvoorwaarden in kaart brengen. Duale leerkrachten zijn, in de context van deze oproep, werknemers die vanuit hun tewerkstelling in een private onderneming een tijdelijke lesopdracht invullen in een onderwijsinstelling. Het concept van duaal leerkrachten biedt mede een antwoord op het lerarentekort in het onderwijs en versterkt, vanuit de interactie tussen onderwijs en de Vlaamse ondernemingen, de specifieke expertise, knowhow en capaciteit van het onderwijs.

De projecten kunnen ingediend worden door paritaire sectororganisaties en werkgeversorganisaties, die al dan niet in partnerschap een project uitvoeren. Één van beide organisaties neemt de rol op als promotor. De projecten omvatten een verplicht partnerschap met een of meerdere onderwijsverstrekkers. 

Er is een oproepbudget van 1.000.000 euro, goed voor 5 projecten op basis van een budget van maximaal 200.000 euro per project.
Projecten kunnen maximaal 80.000 euro ESF steun (40%) en 60.000 euro Vlaamse cofinanciering (30%) ontvangen. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.

De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 september 2020 en lopen voor een periode van maximaal 28 maanden.


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

30/06/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Scholen

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Levenslang leren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Retentie
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [25-05-2020] De laatste week van mei heeft boeiende webinars en interessante infosessies in petto.

- [08-05-2020] Laten we elkaar besmetten met goede ideeën om een ESF-project in te dienen.


Gerelateerde events:

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 06/05/2020