Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  onthaalesf@wse.vlaanderen.be

  https://www.esf-vlaanderen.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Met deze oproep willen we proeftuinen financieren die de mogelijkheden en randvoorwaarden van de deelname van werkenden aan beroeps- en onderwijskwalificerende trajecten verkennen, met het oog op zowel scholing, bijscholing en omscholing. De opleidingen moeten passen binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) en leiden tot een onderwijs- of beroepskwalificatie. 
De opzet van de proeftuinen verloopt in co-creatie en in partnerschap tussen werkgevers, werkgevers- en sectororganisaties en de onderwijs- of opleidingsverstrekkers, met een uitvoeringsfase in het opleidingsjaar 2020-2021 en/of 2021-2022 waarin er met werkenden een onderwijs- of opleidingstraject wordt doorlopen. 

Zowel koepelorganisaties, associaties, hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, sectororganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, federaties,
werkgevers, onderwijsverstrekkers, opleidingsverstrekkers (inclusief VDAB), .. komen in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.
Voorwaarde is dat de deelname van werkenden aan minimaal één kwalificerend opleidings- of onderwijstraject wordt voorbereid en geïmplementeerd in een proeftuinsetting.

Er is een oproepbudget van 5.000.000 euro, goed voor 20 projecten op basis van een budget van maximaal 250.000 euro per project.
Projecten kunnen maximaal 100.000 euro ESF steun (40%) en 75.000 euro Vlaamse cofinanciering (30%) ontvangen. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht. 


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

30/06/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Arbeidsmarktmiddenveld
 • - Scholen (onderwijsactoren)

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Scholen

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Opleidingsbeleid
 • - levenslang leren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [08-05-2020] Laten we elkaar besmetten met goede ideeën om een ESF-project in te dienen.


Deze fiche werd laatst aangepast op: 28/04/2020