Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

Europa WSE

Europa WSE

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  europawse@vlaanderen.be

  https://www.europawse.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van Vlaamse en transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en aan implementatiemogelijkheden voor de Vlaamse arbeidsmarkt wordt gewerkt. Men is op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. Deze oproep richt zich in het bijzonder naar alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk die men wil verbeteren of een uitdaging die bestaat op de Vlaamse arbeidsmarkt en zullen aan de hand daarvan een transnationaal en Vlaams netwerk opbouwen. Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een bestaande dienstverlening te verbeteren of nieuwe instrumenten aan te bieden. Het is vooral van belang de knelpunten van de uitdaging bloot te leggen en verbeterpunten aan te reiken, deze zullen samen met het lerend netwerk worden gecapteerd.

Er is een maximale subsidie voorzien van 275.000,00 EUR per project. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 september 2020 en lopen tot ten laatste 31 december 2022.


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

15/06/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Arbeidsmarktmiddenveld

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Jongeren
  • - Langdurig werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Jongeren
  • - Langdurig werkzoekenden
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Gender
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [08-05-2020] Laten we elkaar besmetten met goede ideeën om een ESF-project in te dienen.


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/11/2020