Fiche organisatie

STAM vzw Steunpunt Activering op Maat

STAM vzw Steunpunt Activering op Maat

Wallenstraat 46-48
8800 Roeselare

  051/208983

  wvl@arbeidszorg.be


Ine Soenen (coördinator)

  0476/91 11 67

  wvl@arbeidszorg.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

STAM vzw Steunpunt Activering op Maat is de koepelorganisaties van de West-Vlaamse initiatieven die de methodiek van arbeidszorg hanteren bij het begeleiden van personen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in betaalde tewerkstelling. STAM vzw wil zowel organisaties waarbij arbeidszorg eerder gericht is op doorstroom als organisaties waarbij arbeidszorg kan als finaliteit voor hun doelgroep ondersteunen.


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Doorstroom

Gerelateerde nieuwsitems:

- [11-05-2020] Extra steun voor sociale economie in West-Vlaanderen.


Deze fiche werd laatst aangepast op: 28/02/2019