Fiche organisatie

LOGOS

LOGOS

Brouwersvliet 33 7
2000 Antwerpen

  03-221 97 33

  sectorconsulenten@logosinform.be

Ondernemingsnummer: 0423.133.004

Bezoek website

Siegfried Desmalines (Consulent)

  0473-755 350

  siegfried.desmalines@logosinform.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

LOGOS is het Opleidingsfonds van de sector voor bedienden uit de Internationale handel, het Vervoer en de Logistiek (PC 226). Meer info staat op www.logosinform.be.
Onze opdracht;
1. Voorzien in een gratis opleidingsaanbod voor de bedienden zodat hun basisvaardigheden mee evolueren en zij duurzaam kunnen tewerkgesteld blijven in de sector.
2. Voorzien in een opleidingsbudget voor de bedrijven.  Dit budget is jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal bedienden , de loonmassa, ... op 31/12 van het voorgaande jaar. Het moeten opleidingen zijn die inhoudelijk "overdraagbaar" zijn binnen de sector en niet bedrijfsgebonden.
3. Het organiseren van Werkzoekendenprojecten met een dubbele doelstelling: enerzijds instapopleidingen voorzien in knelpuntfuncties en anderzijds ook specifieke doelgroepen trachten toe te leiden naar de sector
4. Uitvoering geven aan de actuele sectorconvenant met volgende aandachtspunten:
- Onderwijs-Arbeidsmarkt (bedrijven)
- In-, zij- en doorstroom alsook retentie
- Levenslang leren en Competentiebeleid in de sector verbeteren
- Werkbaar werk
- Diversiteit en Inclusie


"LOGOS" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Internationale handel (PC 226)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [19-03-2023] De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk.

- [25-11-2022] Ontdek het opleidingsaanbod van de sectorfondsen via iedereenkanbijleren.be

- [21-04-2020] In de kijker: aangepast aanbod intermediaire arbeidsmarktactoren n.a.v. coronacrisis


Gerelateerde events:

- [22-10-2024] SAVE THE DATE - Dag van Inclusie

- [10-10-2022] Dag van de Inclusie

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 27/03/2024