Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

LOGOS

LOGOS

Brouwersvliet 33 7
2000 Antwerpen

  03-221 97 33

  logos@logosinform.be

  http://www.logosinform.be


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

LOGOS voorziet jaarlijks in een opleidingsbudget voor elk bedrijf dat bedienden onder PC 226 heeft. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal bedienden op 31/12 van het voorgaande jaar! De subsidie wordt uitbetaald à rato van €20 per uur en per deelnemer. Het is het bedrijf dat de subsidie via de bedrijvensite van LOGOS moet aanvragen. Onder https://www.logosinform.be/nl/werkgevers/subsidies/subsidies-logos kan je alle info terzake terugvinden. 


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

20/01/2012


Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Internationale handel (PC 226)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie
  • - Loonbeleid

Deze fiche werd laatst aangepast op: 19/07/2019