Fiche organisatie

PaperPackSkills (Sectorfonds papier & kartonbewerking)

PaperPackSkills (Sectorfonds papier & kartonbewerking)

Marsveldplein 2
1050 Elsene, Brussel

  +32 (0)2 340 66 38

  gunther.melis@indufed.be

Ondernemingsnummer: BE0457480407

Bezoek website

Gunther Melis (Sectorconsulent Coördionator)

  0474 66 34 54

  gunther.melis@indufed.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

PaperPackSkills is het sectorfonds van de papier- en kartonbewerkende industrie en staat voor paper, packaging en omvat alle skills van de sector. We bieden dienstverlening naar de sector toe rond opleiding, vorming, duaal leren, werkbaar werk, ESF-projecten, stages en diversiteit. We subsidiëren een sectoraal en regionaal opleidingsaanbod voor werknemers uit pc 136 met keuze uit technische opleidingen, grafische opleidingen en opleidingen rond veiligheid, communicatie, attitude, leiderschap en mentorschap. Ook taalondersteuning in het bedrijf behoort tot ons gesubsidieerd aanbod. Heeft u vragen in verband met opleidingen, taalcoaching, werkbaar werk, diversiteit of onze werking? Aarzel niet om contact op te nemen met ons! Je kan ons ook terugvinden op LinkedIn via linkedin.com/company/paperpackskills. 
 


"PaperPackSkills (Sectorfonds papier & kartonbewerking)" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Papier en karton (PC 136)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Ergonomie
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [19-03-2023] De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk.

- [25-11-2022] Ontdek het opleidingsaanbod van de sectorfondsen via iedereenkanbijleren.be


Gerelateerde events:

- [10-10-2022] Dag van de Inclusie

- [27-10-2020] Online infosessie: diversiteit in onze ondernemingen, sterkte of valkuil?

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 18/03/2024