Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Het sectorfonds PaperPackSkills biedt gratis open opleidingen aan voor arbeiders die onder pc 136 vallen, het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking. 
Het open opleidingsaanbod bestaat uit een divers aantal thema's zoals attitudes, bureautica, communicatie, grafische opleidingen, gezondheid & welzijn, leiderschap, mentorschap, taal, technische opleidingen en veiligheidsopleidingen. Alle deze opleidingen kunnen ook op de werkvloer georganiseerd worden, waarbij het sectorfonds dan 50% subsidie kan voorzien voor werknemers uit pc 136. Voor meer info, gelieve ons te contacteren. 


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

Geen deadline


Deze arbeidsmarkt subsidie is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Papier en karton (PC 136)

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - HRM
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 15/07/2019