Terug naar zoekresultaten

Fiche organisatie

JobRoad

JobRoad

Beversesteenweg 576
8800 Roeselare

  0477630288

  info@jobroad.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0736 428 156


Joachim Commeene (CEO)

  0477630288

  joachim.commeene@jobroad.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

JobRoad ivzw is de netwerkorganisatie voor integratie door werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. JobRoad dient een dubbele doelstelling: de nijpende schaarste aan arbeidskrachten bestrijden en de integratie van kwetsbare personen bevorderen via werk.
JobRoad loodst sinds 2016 mensen uit kwetsbare groepen naar een geschikte werkgever voor een gepaste job. De heel persoonlijke aanpak doorbreekt de barrières van taal, mobiliteit en competentie die een vlotte toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken. Een efficiënte hefboom om hen binnen een jaar aan een job te helpen, waardoor hun integratieproces aanzienlijk wordt versneld.
De grote meerwaarde van JobRoad? Het is een netwerkproject in de zuiverste betekenis voor 4 actoren. Zowel werkgevers en hun partner-uitzendbedrijven, (boven) lokale besturen en intermediaire organisaties bundelen hier hun krachten voor hetzelfde manifeste doel: vacatures invullen met onontgonnen talent.
We gebruiken een eigen JobRoad-model dat aangepast is aan elke specifieke doelgroep. De persoonlijke begeleiding van de kandidaat naar een werkgever verloopt in drie kort opeenvolgende fasen. Verdere integratie wordt aangewakkerd door extra opleiding en door sensibiliseringsacties in de werkomgeving.


"JobRoad" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden

Deze fiche werd laatst aangepast op: 17/02/2020