Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

cvo MIRAS

cvo MIRAS

Nelson Mandelaplein 1
8500 Kortrijk

  056 32 19 19

  info@miras.be

  http://www.miras.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Edusprong is het relanceplan van volwassenenonderwijs (= centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie) binnen het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’.
Het relanceplan Edusprong voorziet 60 miljoen euro: 30 miljoen euro rechtstreekse middelen en 30 miljoen euro centrale middelen.

Met de central middelen wordt onder andere werk gemaakt van een communicatiecampagne om de leercultuur te stimuleren en het volwassenenonderwijs op de kaart te zetten. Ook wordt een opleidingskompas ontwikkeld. Dit kompas zal de potentiële cursist wegwijs maken in het aanbod van volwassenenonderwijs zodat hij/zij vlot de passende opleiding vindt.

Voor de verdeling van de rechtstreekse middelen werden 2 projectoproepen gelanceerd. Een eerste financiële injectie kwam er in september 2021. Een tweede injectie wordt gegeven in september 2022. Een overzicht van de projecten Oproep1 kan je hier terugvinden: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/projecten/Edusprong

Vier Edusprong-speerpunten geven richting aan de projectoproepen:

 1. Via het volwassenenonderwijs elke Vlaming stimuleren om levenslang te blijven leren
 2. Arbeidsmarktkansen versterken via om- en bijscholen 
 3. Digitale competenties versterken
 4. Inzetten op kwalificaties
De regioscan vormt een sleutelelement binnen Edusprong. Zie 'nieuws' voor info hierover.


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/09/2021 - 30/08/2024


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Volwassenenonderwijs

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van overleg

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 06/07/2022