Terug naar overzicht

Regioscan

De regioscan werd opgemaakt in kader van Edusprong. In West-Vlaanderen sloegen alle Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en Centra voor Basiseducatie Ligo (CBE Ligo) samen met de Provincie WVL, de POM WvL en VDAB de handen in elkaar.
Regioscan

Het doel van de regioscan is de regionale opleidingsbehoeften in kaart brengen. Om zo meer duurzame en regionale partnerschappen op te bouwen.
In kader van de regioscan werd zowel een literatuurstudieomgevingsanalyse als een kwalitatieve bevraging opgezet.

In de omgevingsanalyse werd een socio-economische analyse opgemaakt plus een analyse van de bestaande samenwerkingsverbanden in het volwassenenonderwijs en van de bestaande samenwerkingsverbanden rond de arbeidsmarkt.
Voor de kwalitatieve bevraging werd een online enquête uitgetuurd en werden gesprekken aangegaan met partners, actoren, sleutelfiguren en organisaties gelinkt aan het volwassenenonderwijs, de arbeidsmarkt, kwetsbare doelgroepen, … Enkele voorbeelden hiervan zijn: VDAB, Travi, Huis van het Leren, Brugfiguren, Penitentiaire centra, de Werkplekarchtiecten ...

Het rapport omvat zowel algemene als enkele regio specifieke conclusies (per referentieregio) en aanbevelingen.
Het is de bedoeling dat centra bij de uitbouw van nieuw aanbod zoveel mogelijk rekening houden met de resultaten om op die manier de verdere regionale verankering van het volwassenenonderwijs te stimuleren en maximaal in te spelen op de actuele noden van de maatschappij. 

De tijd was echter te kort om met iedereen in gesprek te gaan. Ook verandert de arbeidsmarkt voortdurend.
We willen dan ook bijvend in gesprek gaan! Tot binnenkort?

Wil je graag een toelichting over de regioscan in jouw team of organisatie? Of deel je graag een idee of bedenking?
Neem contact op met ingrid.foulon@miras.be Met de relancemiddelen van Edusprong wil men van het volwassenonderwijs een sterker merk maken én het een boost geven om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan hierbij voorop.


Meer info via deze weblink

Dit nieuwsitem werd gepubliceerd op 17-05-2022 door Ingrid Foulon