Terug naar zoekresultaten

Fiche tewerkstellingsinstrument

Dit tewerkstellingsinstrument kan bekomen worden via volgende organisatie:

VDAB West Vlaanderen

VDAB West Vlaanderen

Koning Albert 1 laan 1 2
8500 Brugge

  0499595907

  bart.pynket@vdab.be

  https://www.vdab.be/


Omschrijving tewerkstellingsinstrument:

De Vlaamse Ondersteuningspremie - afgekort VOP - is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerft (of heeft aangeworven) .
De VOP heeft als doel de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren. Op die manier wil de Vlaamse overheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en houden.
Een zelfstandige met een arbeidshandicap of -beperking kan de premie ook voor zichzelf aanvragen.

Wat houdt het precies in? 
Je ontvangt gedurende 2 jaar (VOP voor bepaalde duur) of 5 jaar (VOP voor onbepaalde duur) om de 3 maanden een percentage van het referteloon van de werknemer. Dit referteloon is het brutoloon van de werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi). Na deze periodes kan steeds een verlenging aangevraagd worden. 
 


Contactpersonen uit dit arbeidsmarkt vademecum die meer info kunnen verschaffen:

Bijkomende informatie

Dit tewerkstellingsinstrument betreft:

 • - Een tewerkstellingsmaatregel

Dit tewerkstellingsinstrument is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit tewerkstellingsinstrument is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - APCB Bedienden (PC 200)
 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Diamantnijverheid (PC 324)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Grafische sector (PC 130)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Internationale handel (PC 226)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Scheikundige nijverheid (PC 116 en 207)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Vastgoedsector (PC 323)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Dit tewerkstellingsinstrument beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden

Dit tewerkstellingsinstrument wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - HRM
  • - Re-integratie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 13/05/2019