Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie

Emino

Emino

Kipdorpvest 50
2000 Antwerpen

  +32 3 67 07 100

  kristien.smet@emino.be

  http://www.emino.be


Omschrijving functie:

Ik ben teamcoach van team Gits en team Kortrijk, binnen elk van deze teams werken coaches die bemiddelen, begeleiden en opleiden naar de arbeidsmarkt. Wij begeleiden werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of is het eerder omgekeerd? Ik kan jullie meer vertellen over de methodiek gespecialiseerd werkplekleren, over IBO voor kwetbaren (KIBO) over onze module Op-stap voor mensen met psychosociale moeilijkheden, over doorstroomtrajecten van werknemers van sociale economie naar normaal economisch circuit, over de opleiding tot zorgondersteuner, over activeringsbegeleidingen. 
Daarnaast begeleiden wij ook werknemers en werkgevers via gespecialiseerde jobcoaching om werknemers optimaal aan de slag te houden. Ook hebben bij loopbaanbegeleiding in huis. In samenwerking met Kom op tegen Kanker is er de dienstverlening specifiek voor mensen die na kanker terug aan de slag willen. Door de jaren heen hebben wij ook een uitgebreide werkgeversservice uitgebouwd.


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Ieper
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Doorstroom
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Re-integratie
  • - Werkplekleren

Deze fiche werd laatst aangepast op: 28/05/2019