Fiche arbeidsmarkt subsidie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan bekomen worden via volgende organisatie:

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

ESF Vlaanderen - Europees Sociaal Fonds

Koning Albert II-laan 35 20
1030 Brussel

  02 552 83 51

  onthaalesf@wse.vlaanderen.be

  https://www.esf-vlaanderen.be/


Omschrijving arbeidsmarkt subsidie:

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen.
De oproep bestaat uit twee opeenvolgende fases:
1. Uitvoeren van een strategische competentieprognose (fase 1)
2. Sensibiliseren en informeren van ondernemingen (fase 2)

Deze oproep richt zich tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden. Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.

Er is een maximale subsidie voorzien van 125.000 euro per project (fase 1 en fase 2). De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.
De oproep staat open tot en met 14 oktober 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 januari 2021 en hebben een looptijd van 24 maanden.
 


Bijkomende informatie

Is er een deadline om deze arbeidsmarkt subsidie aan te vragen?

14/10/2020


Deze arbeidsmarkt subsidie is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Wie kan gebruik maken van deze arbeidsmarkt subsidie?

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social profit
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarktmiddenveld

Deze arbeidsmarkt subsidie beoogt specifiek volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Sociale economie

Deze arbeidsmarkt subsidie kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Organiseren van netwerking
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze arbeidsmarkt subsidie wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - HRM
  • - Competentiebeleid

Gerelateerde nieuwsitems:

- [09-07-2020] Vier nieuwe ESF-oproepen: Let's go West-Vlaanderen!


Gerelateerde events:

- [08-09-2020] Infosessie ESF-oproep 511: SCOPE 2020 – Strategische competentieprognoses

- [17-08-2020] Infosessie ESF-oproep 511: SCOPE 2020 – Strategische competentieprognoses


Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/07/2020