Terug naar zoekresultaten

Fiche arbeidsmarkt project

Gratis Signalenkaart - Zijn er in uw bedrijf medewerkers met een armoedeproblematiek of een armoederisico?

Gratis Signalenkaart - Zijn er in uw bedrijf medewerkers met een armoedeproblematiek of een armoederisico?

Weblink arbeidsmarkt project

Heleen Dom (Consultant)

  0473 63 33 68

  heleen.dom@netwerktegenarmoede.be

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

Netwerk tegen Armoede

Netwerk tegen Armoede

Vooruitgangstraat 323 6
1030 Brussel

  02 204 06 57

  info@netwerktegenarmoede.be

  http://www.netwerktegenarmoede.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

Armoede in Vlaanderen is een hardnekkige problematiek, die verscherpt wordt door de Coronacrisis. Sommige experts spreken over een toename van de armoede of het risico om in armoede te verglijden met 50%, waardoor 1 op 4 Belgen getroffen zou worden! Ook u als werkgever zal bijgevolg geconfronteerd worden met een stijgende armoedeproblematiek onder uw medewerkers. Dit kan negatieve repercussies hebben op de werkvloer, zoals een dalende productiviteit, een verhoogde graad van absenteïsme, een stijgend aantal loonbeslagen of vragen naar voorschotten,.... Wij helpen u om u hierop voor te bereiden; een goede aanpak loont immers!

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde daarom een gratis signalenkaart. Deze kaart helpt bedrijven bij het herkennen van signalen die kunnen wijzen op een armoedeproblematiek of -risico op de werkvloer. Dit is immers niet zo evident gezien de complexiteit van deze problematiek en het grote taboe dat op armoede rust.
Het invullen van deze gratis online test neemt slechts een vijftal minuten in beslag. Feedback krijgen bij de resultaten van de test is mogelijk: de respondent maakt een telefonische afspraak met onze consultant, Heleen Dom, via mail: heleen.dom@netwerktegenarmoede.be. Dit gesprek neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag en wordt kosteloos aangeboden.


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

Permanent


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project is specifiek van toepassing op volgende sector(en):

 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Brandstoffenhandel (PC 127)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Elektriciens (PC 149.01)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Uitzendsector (PC 322)
 • - Verhuizingen (PC 140.05)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Vrije beroepen (PC 336)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Laaggeschoolden
  • - Leefloners
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Employer branding
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Retentie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [20-01-2022] GEZOCHT: ondernemingen en non-profit organisaties die het financieel welzijn van hun medewerkers willen versterken en de doorwerking van geldzorgen op de werkvloer willen beperken.


Gerelateerde events:

- [21-10-2020] Online Koffie met de Toekomst: Hoe kan een armoedesensitief HR-beleid bedrijven versterken?


Deze fiche werd laatst aangepast op: 17/06/2020