Fiche organisatie

Netwerk tegen Armoede

Netwerk tegen Armoede

Vooruitgangstraat 323 6
1030 Brussel

  02 204 06 57

  info@netwerktegenarmoede.be

Ondernemingsnummer: 0864.536.155

Bezoek website

Christine Castille (Corporate Partnerships Manager)

  0486 528 055

  christine.castille@netwerktegenarmoede.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het Netwerk tegen Armoede is een netwerk van 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel met een unieke expertise in armoede. Het Netwerk bereikt meer dan 20.000 mensen in armoede die vanuit hun ervaringen input geven om armoede structureel te bestrijden. Mensen in armoede weten immers beter dan wie ook wat het betekent om in armoede te leven. Zij kennen de dagelijkse overlevingsstrategieën en de voor- en nadelen van initiatieven die armoede trachten te bestrijden.

Het Netwerk tegen Armoede gelooft in een gedeelde deskundigheid waarin plaats is voor deze ervaringskennis van mensen in armoede én voor technische kennis over bepaalde thema's. Een goede dialoog tussen mensen in armoede enerzijds en mensen zonder armoede-ervaring, bedrijven, diensten, organisaties en beleidsinstanties anderzijds zorgt voor wederzijds begrip. En dat is essentieel om tot structurele verbeteringen te komen.

Ook op het vlak van tewerkstelling heeft het Netwerk tegen Armoede een ruime expertise. Op basis van de combinatie van ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijk onderzoek en best practices van andere werkgevers ontwikkelde het Netwerk een dienstenaanbod voor bedrijven. Dit aanbod bestaat uit de gratis signalenkaart en het bijhorende feedbackgesprek, de armoedesensitiviteit-scan en workshops op maat. Ons team bestaat uit consultants met ruime ervaring in de bedrijfswereld, ervaringsdeskundigen en een sociaal assistent.


"Netwerk tegen Armoede" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Autosector en aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4)
 • - Betonindustrie (PC 106.02)
 • - Bouw (PC 124)
 • - Dienstencheques (PSC 322.01)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Horeca (PC 302)
 • - Hout (PC 126, PC 125.01, PC 125.02, PC 125.03)
 • - Kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314)
 • - Kleding en confectie (PC 109, PC 215)
 • - Metaal (PC 111 & PC 209)
 • - Montage & kraanverhuurbedrijven (PC 111.03)
 • - Papier en karton (PC 136)
 • - Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)
 • - Textielsector (PC 120 en 214)
 • - Textielverzorging (PC 110)
 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)
 • - Voedingsnijverheid (PC 118 en 220)
 • - Lokale besturen
 • - Schoonmaak (PC 121)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - HR-advies
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Laaggeschoolden
  • - Leefloners
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Employer branding
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Retentie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [02-02-2021] Inspiratiesessie: hoe herken ik armoede bij werknemers?


Gerelateerde events:

- [23-03-2021] Inspiratiesessie Welt (Voka): Hoe herken ik armoede bij werknemers?

- [21-10-2020] Online Koffie met de Toekomst: Hoe kan een armoedesensitief HR-beleid bedrijven versterken?


Deze fiche werd laatst aangepast op: 23/02/2021