Fiche organisatie

GRAFOC |voor mensen in Printmedia

GRAFOC |voor mensen in Printmedia

Marsveldplein 2
1050 Brussel

  0472 966 627

  info@grafoc.be

Ondernemingsnummer: 0852.063.044

Bezoek website Bekijk op

David Benoit (Bedrijfsadvies & MarCom)

  0472 966 627

  david.benoit@grafoc.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

GRAFOC is het sectoraal loopbaanfonds van en voor mensen in printmedia.
Wendbaar blijven is cruciaal. Als mens, professional, werkgever, medewerker, uitzendkracht, werkzoekende, leerkracht, docent, leerling en student.
Snelle technologische en economische evoluties, vergrijzing, de impact van Covid, werkbaarheid van jobs, … zijn uitdagingen binnen de sector.

Daarom staan we als non-profit organisatie voor
- Het op peil houden van de kennis en knowhow binnen onze hightech printmediasector
- Het scheppen van een optimaal kader waarbinnen trainingen kunnen doorgaan
- Stimuleren en ondersteunen van duurzame tewerkstelling
- Personeelsbeleid binnen onze ondernemingen ondersteunen zodat medewerkers hun talenten kunnen laten groeien

Een evenwichtig diversiteitsbeleid vormt de rode draad doorheen al onze activiteiten.

GRAFOC kent de printmediasector en is een aanspreekpunt tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid. We geven steeds maatadvies op een onafhankelijke, neutrale basis met focus en voordelen voor bedrijven en medewerkers onder Paritair Comité 130 (PC130).


"GRAFOC |voor mensen in Printmedia" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Grafische sector (PC 130)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Werkgevers
  • - Profit
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)
 • - Sectorale opleidingspremies

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Mobiliteit (woon-werk verkeer)
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Technologie (robotisering / digitalisering)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [19-03-2023] De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk.

- [25-11-2022] Ontdek het opleidingsaanbod van de sectorfondsen via iedereenkanbijleren.be


Gerelateerde events:

- [22-10-2024] SAVE THE DATE - Dag van Inclusie

- [10-10-2022] Dag van de Inclusie

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 22/03/2024