Fiche organisatie

Sociaal Fonds Taxi & VVB

Sociaal Fonds Taxi & VVB

Metrologielaan 8
1130 Brussel

  02/245.11.77

  info@taxi-info.be

Bezoek website

Marie Monteyne (Sectorconsulent)

  02/245.11.77

  info@taxi-info.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het Sociaal Fonds heeft tot doel het organiseren en het verzekeren van:
- de toekenning en de betaling van aanvullende sociale voordelen aan de werknemers in de sector.
- de inning en de invordering van de bijdragen voor de werking van het Fonds bij de werkgevers uit de RSZ-categorie 068.
 
Het Fonds houdt zich eveneens bezig met de beroepsopleiding en met de bevordering van de tewerkstelling van de chauffeurs, alsook met de promotie van het beroep van (taxi)chauffeur en de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur.
 


Bijkomende informatie

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Taxi- en lokale autobedrijven (PC 140.02)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Arbeidsmarkt middenveld

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Onthaalbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Werkplekleren

Gerelateerde events:

- [27-10-2020] Online infosessie: diversiteit in onze ondernemingen, sterkte of valkuil?

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 25/05/2020