Fiche organisatie

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel

  02 201 30 03

  sociaalfonds@podiumkunsten.be

Ondernemingsnummer: 0478.402.416

Bezoek website

Maarten Bresseleers (coördinator)

  +3222013003

  maarten@podiumkunsten.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

missie
Elke medewerker in de podiumkunsten- en muzieksector moet een kwaliteitsvolle loopbaan kunnen uitbouwen. Om dat te bereiken, versterken wij organisaties in hun rol als werkgever en bieden we ontwikkelingskansen aan wie wil werken, werkt of gewerkt heeft in deze sector. We hebben daarbij in het bijzonder oog voor groepen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

algemene visie
Wij stimuleren de ontwikkeling van (toekomstige) medewerkers en organisaties uit de sector door middel van uitwisseling, competentieontwikkeling, coaching en financiële ondersteuning zodat medewerkers een duurzame loopbaan kunnen realiseren in een voortdurend veranderende omgeving.

opdrachten
Het Sociaal Fonds Podiumkunsten is het fonds voor bestaanszekerheid van de professionele podiumkunsten- en muzieksector in de Vlaamse Gemeenschap, paritair comité 304. Het wordt beheerd door werkgevers- en werknemersorganisaties. Wij hebben volgende opdrachten:

 • de positie van risicogroepen verbeteren in de vorm van o.m. tewerkstellingspremies 
 • organiseren van bijscholingen
 • de deelname aan bijscholingen stimuleren d.m.v. het sectoraal opleidingskrediet
 • inrichten van het aanvullend sectoraal pensioen en de aanvullende premie voor kunstenaars
 • uitvoeren van het sectorconvenant
 • uitvoeren van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA)


"Sociaal Fonds Podiumkunsten" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Vermakelijkheidsbedrijven (PC 304)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [19-03-2023] De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk.

- [25-11-2022] Ontdek het opleidingsaanbod van de sectorfondsen via iedereenkanbijleren.be


Gerelateerde events:

- [22-10-2024] SAVE THE DATE - Dag van Inclusie

- [10-10-2022] Dag van de Inclusie

- [27-10-2020] Online infosessie: diversiteit in onze ondernemingen, sterkte of valkuil?

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 22/07/2019