Fiche contactpersoon

Organisatie

Cokido.org

Cokido.org

Roeland Saverystraat 26
8500 Kortrijk

  0032492 76 11 23

  hallo@cokido.org

  http://www.cokido.org


Omschrijving functie:

Eefje is social entrepreneur en sociaal architect. 
Met geruime ervaring in consultancy en gedreven door impact, besliste Eefje in 2013 om haar omslag te maken naar sociaal ondernemerschap. Ze ontwikkelde en startte met  ‘De Stuyverij’, een innovatieve sociale onderneming die zowel fysische als psychishe ruimte schept voor maatschappelijk experiment. Mensen, projecten en lokale besturen raken geïnspireerd, verbonden en versterkt met een eigen  bottom up co-creatie methodologie die gevormd is aan de hand van praktijk. Deze co-creatieve aanpak bracht verschllende projecten, ideeën en systeem voort die beter passen voor mensen in de samenleving.
Cokido is een goed voorbeeld van de impact gedreven modellen en concepten die in de schoot van De Stuyverij groeien. 
Eefje is haalt haar energie uit het faciliteren en ontwikkelen van innovaties met speciale aandacht voor het versterken van eerder kwetsbare doelgroepen door het scheppen van samenwerkingsvormen tussen heterogene groepen mensen.  Per definitie denkt Eefje 'out of the box'.
Eefje studeerde af aan de universiteit van het leven. Naast dit diverse ervaringspad volgde Eefje tal van programma's en geeft ze ook key notes en training aan sociale organisaties, overheden en bedrijven. 
 


"Eefje Cottenier" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Financiering

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Sociale economie
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Employer branding
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Retentie
  • - Werkplekleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [04-06-2020] Cokido helpt bedrijven en organisaties om kinderopvang te organiseren op de werkvloer


Gerelateerde events:

- [30-06-2020] Kinderopvang met Cokido op de werkvloer. Hoe? Zo!

- [23-06-2020] Infosessie Cokido, kinderopvang op de werkvloer. Hoe? Zo!

- [16-06-2020] Infosessie Cokido, kinderopvang op de werkvloer? hoe? Zo!

- [09-06-2020] Infosessie Cokido, Werk en gezin op de werkvloer.


Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/06/2020