Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie

ACV West-Vlaanderen

ACV West-Vlaanderen

Henri Horriestraat 31
8800 Roeselare

  051235800

  www.hetacv.be/contact

  http://www.acv-west-vlaanderen.be


Omschrijving functie:

De Bijblijfconsulenten zijn loopbaanexperten die heel wat ervaring hebben met wie het (tijdelijk) moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Ze werken als projectmedewerkers van het ESF-project Mind the Switch.
De Bijblijfconsulenten maken je wegwijs op de arbeidsmarkt.  Dat kan tijdens een individuele begeleiding of collectieve sessies (fysiek of digitaal).
Wij werken rond de volgende thema's:

- oriënteren: Je talenten, competenties, sterktes opzoeken; kiezen voor loopbaanbegeleiding die bij jou past; samen info zoeken over werken in bepaalde sectoren, advies geven over terug aan de slag gaan na een periode van ziekte, stress op het werk, burn-out, …
- solliciteren en werk zoeken: opmaken van een sterk CV en voorbereiden op je sollicitatiegesprek of assessment; jouw online dossier Mijn Loopbaan van VDAB optimaal benutten, helpen bij VDAB-opdrachten, info over je rechten en plichten als werkzoekende, ...
-  levenslang leren: informeren over opleidingen die je loopbaan een nieuwe wending of extra impulsen kan geven, info over rechten en plichten zoals betaald educatief verlof, Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, opleiding aanvragen bij VDAB, ….
-  de spelregels van de arbeidsmarkt kennen: informeren over rechten en plichten, de verschillende instanties...
 


"Ilse Desramaults" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Midden-West-Vlaanderen
 • - Arrondissement Ieper
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Levenslang leren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [15-06-2022] WEST4WORK blikt tevreden terug op netwerkdag omtrent re-integratie van langdurig zieken


Deze fiche werd laatst aangepast op: 12/06/2022