Terug naar zoekresultaten

Fiche contactpersoon

Organisatie

Vorm DC

Vorm DC

Havenlaan 86C 302
1000 Brussel

  02 421 15 89

  info@vorm-dc.be

  http://www.vormingdienstencheques.be


Omschrijving functie:

Het is onze missie om partner en expert voor de sector te zijn. We bieden ondersteuning en advies rond vorming, subsidies en een duurzaam Hr-beleid.   
Ons dynamisch en ervaren team staat voor een pragmatische aanpak en een realistische kijk op de sector en haar bekommernissen.  
 
Hoe willen we die missie volbrengen? 
Door te investeren in opleidingen voor Huishoudhulpen en hun omkaderend personeel. 
Door creatieve en innoverende projecten op te starten en uit te dragen. 
Door het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe en innoverende tools voor dco's en partners. 
Door samen te werken met nieuwe en bestaande partners. 


"Patricia D'hooge" levert volgende suggesties op per domein

Deze persoon kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze persoon is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze persoon is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Dienstencheques (PSC 322.01)

Deze persoon werkt voornamelijk in functie van volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze persoon houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze persoon heeft ervaring met volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Leefloners
 • - HRM
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Taal

Gerelateerde events:

- [19-10-2023] Werkbaar werk: maak jij de klik?!

- [19-08-2020] Infosessie ESF-oproep 505: Opleidingen in de dienstencheque- en gezinszorgsector

- [19-06-2020] Infosessie oproep 505: Opleidingen in de dienstencheque- en gezinszorgsector


Deze fiche werd laatst aangepast op: 07/02/2020