Terug naar overzicht

"Floreren op de werkvloer met autisme? Dat kan!”

Floreren op de werkvloer met autisme? Dat kan!
20/04/2021
16:00 - 16:50
Online. Inschrijven kan via volgende link: https://www.emino-academie.be/ongewoontalentwerkt/nl/inschrijven#/register/details

Dr. Jarymke Maljaars, postdoc onderzoeker aan KULeuven, doet o.a. samen met emino onderzoek naar autisme en werk. Tijdens ons webinar legt ze kort en krachtig uit wat autisme precies inhoudt en deelt ze enkele interessante cijfers.

In 2016 schreef de Taskforce Autisme in opdracht van minister Jo Vandeurzen het rapport ‘Naar een autismevriendelijk Vlaanderen’ om de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart te brengen, oplossingen te inventariseren en te analyseren - en vervolgens beleidsaanbevelingen te formuleren ter voorbereiding van het Vlaams Actieplan Autisme. Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme kunnen allerlei hindernissen ondervinden bij het participeren aan onze samenleving, zoals op het vlak van onderwijs, werk, wonen, gezondheid, justitie, mobiliteit, cultuur en vrije tijd.

In het kader van het Vlaams Actieplan Autisme is vanuit de Vlaamse regering financiering voorzien voor het ondersteunen van praktijkgericht onderzoek naar interventies voor personen met autisme en hun direct betrokkenen in Vlaanderen. De Academische Werkplaats Autisme evalueert samen met praktijkorganisaties goede praktijken om deze vervolgens breder ter beschikking stellen. Deze kunnen immers ook waardevol zijn voor andere mensen met autisme.

Jarymke Maljaars deelt haar bevindingen 

Tijdens ons dynamisch Q&A gesprek, zal Maljaars enkele interessante cijfers en belangrijke inzichten delen over autisme op de werkvloer.

Denk aan zaken die motiverend werken voor mensen met autisme, hoe ze hun talenten het beste inzetten en wat er voor hen zoal nodig is om hieraan tegemoet te komen. Samen met Magali De Reu zal ze hier dieper op ingaan en via een wervelend gesprek aantonen hoe mensen met een autismespectrumstoornis kunnen floreren op de werkvloer.

Benieuwd wat Jarymke Maljaars en Magali De Reu ons nog zoal zullen bijbrengen op 20 april? Schrijf je vandaag nog in voor dit gratis webinar.


Een initiatief van: emino
Contactpersoon: Lore Denys, lore.denys@emino.be

Meer info via deze weblink


Dit event werd gepubliceerd op 12-04-2021 door Lore Denys


Dit event is gerelateerd aan volgende fiches:


Contactpersoon/contactpersonen


Organisaties