Fiche arbeidsmarkt project

Volgende organisatie fungeert als aanspreekpunt in functie van dit arbeidsmarkt project:

De Stuyverij vzw

De Stuyverij vzw

Roeland Saverystraat 26
8500 Kortrijk

  0499393049

  info@destuyverij.be

  http://www.destuyverij.be


Korte omschrijving arbeidsmarkt project:

De stuyfplekmethodiek: Een plek en flexibel aanbod waar mensen actief op zoek kunnen gaan naar groeikansen en voldoening door samen met anderen te experimenteren. Zo kunnen mensen via de kennis en ervaring die ontstaat persoonlijk en ook professioneel groeien. De kloof wordt gedicht tussen het individu en zijn kansen op een actief leven en de arbeidsmarkt. We vertrekken steeds vanuit een heteregone groep deelnemers die elkaar inspireren, verbinden en versterken.

Sinds kort ontwikkelden we ook een online stuyfplek met wekelijkse virtuele open huysen, connectorstafels en stuyflabs. Volg ons en het project via onze FB pagina https://www.facebook.com/groups/destuyverij/
 


Bijkomende informatie

Loopt dit arbeidsmarkt project op permanente basis of kent dit project een bepaalde looptijd?

01/10/2019 - 31/12/2022


Dit arbeidsmarkt project is van toepassing op volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Arrondissement Roeselare
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Dit arbeidsmarkt project richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Dit arbeidsmarkt project kan gelinkt worden aan volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties

Dit arbeidsmarkt project wil voornamelijk inspelen op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Deze fiche werd laatst aangepast op: 04/06/2020