Fiche organisatie

Hefboom

Hefboom

Vooruitgangstraat 333 5
1030 Brussel

  02/2051720

  hefboom@hefboom.be

Ondernemingsnummer: 0428.036.254

Bezoek website

Sara Stevenson (Communicatieverantwoordelijke)

  02/2051720

  sara.stevenson@hefboom.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Hefboom is een coöperatieve vennootschap die organisaties en projecten ondersteunt die een positieve maatschappelijke impact nastreven. Hefboom doet dat door financiering te verschaffen aan specifieke doelgroepen; met consultancy en met het verlenen van ondersteunende diensten aan coöperatieve vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk. De middelen hiervoor zijn voor het grootste deel afkomstig van de ruim 1.300 aandeelhouders van Hefboom. De klanten van Hefboom zijn vooral vzw’s en coöperaties (cvba) werkzaam in de social-profit en non-profit:

 • De sociale economie: beschutte en sociale werkplaatsen, lokale diensten economie, coöperaties, leer- en werkervaringsprojecten, sociale verhuurkantoren, huisvesting, kringwinkels, …
 • Organisaties werkzaam in welzijn, zorg, gezondheid en gelijke kansen: integratie van minderheden, kind en gezin, jeugd- en gehandicaptenzorg, armoedebestrijding, gezondheidszorg, kinderopvang, huisvesting, …
 • Culturele en sociaal-culturele organisaties: culturele instellingen, verenigingen, sociaal-cultureel werk
 • Ecologie en duurzame innovatie: circulaire economie (kringwinkels), mobiliteit, hernieuwbare energie, milieu, sociale innovatie, community supported agriculture (csa), community land trust (clt), vormen van samenhuizen (cohousing, inclusief wonen,…)


"Hefboom" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust
 • - Midden-West-Vlaanderen
 • - Noord-West-Vlaanderen
 • - Westhoek
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Audiovisuele sector (PC 227) en filmproductie (PSC 303.01)
 • - Groene sectoren (PC132, PC144, PC145 & PC145.04)
 • - Social profit (318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337)
 • - Lokale besturen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Financiering

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie

Gerelateerde nieuwsitems:

- [03-06-2020] Gratis financiële quick scan voor impact gedreven organisaties


Deze fiche werd laatst aangepast op: 29/01/2020