Fiche organisatie

De Stuyverij vzw

De Stuyverij vzw

Roeland Saverystraat 26
8500 Kortrijk

  0499393049

  info@destuyverij.be

Ondernemingsnummer: 0845525541

Bezoek website Bekijk op

Benjamin Schatteman (Algemeen coördinator)

  0499393049

  ben@destuyverij.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

De Stuyverij wil impactop de samenleving om meer balans te creëren. Hoe doen we dat? Enerzijds is de Stuyverij een incubator voor initiatieven die het potentieel hebben om uitgewerkt te worden tot volwaardige projecten met een sociale impact. Het doel van deze projecten is om deze uiteindelijk schaalbaar te maken en zo de sociale impact te vergroten door deze te verspreiden. 
Anderzijds werkt de Stuyverij ook samen met anderen om ook in hun organisatie samen te werken, zodat ook zij binnen hun organisatie een Stuyfplek kunnen vorm geven en kunnen verbinden binnen het netwerk van broedplekken.Ons doel is om de bestaande Stuyfplekken toegankelijker te maken voor iedere burger die een zekere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. We willen dan ook actief inzetten op versterken van de toeleiding van mensen, het samenwerken met doorverwijzers uit het lokale netwerk en toegang geven tot het bestaande aanbod inzake arbeidsbemiddeling en/of ondernemerschap. Een Stuyfplek is een veilige ruimte waar mensen actief op zoek kunnen gaan naar nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. (Kwetsbare) burgers op zoek naar voldoening en balans krijgen toegang tot een ruimte waar mensen elkaar versterken en zo nieuwe kansen kunnen grijpen. Zo’n plek verbindt ervaring, resources, expertise, behoeften en ambities van alle deelnemers en bevordert groeitrajecten ondersteund door een initiatiefrijke gemeenschap. Mensen kunnen hier vrij deelnemen aan labs en op peer-to-peer basis werken aan groeikansen. Buiten deze labs is er heel wat ruimte voor groei en experiment. De Stuyfplekfacilitator leert deelnemers met praktische bottom-up methodieken om maximaal van elkaar te leren en steun te bieden aan elkaar. De Stuyverij vzw werkt in kader van dit project samen met de partners VOC Opstap vzw en VDAB. Verder zijn ook Blenders vzw, Starterslabo, Hogeschool Odisee, SMART Coop en Sociale innovatiefabriek actief betrokken op de uitrol van het project. 


"De Stuyverij vzw" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Lager onderwijs
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Hoger onderwijs
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Starters (zelfstandigen)
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers
 • - inactieve arbeidsreserve (anders actieven) + actieve burgers
 • - sociaal ondernemers - innovatieve ondernemers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - sociaal ondernemerschap
 • - cocreatie - hackatons - connectorstafels - coworklabs - ...
 • - betrokkenheid creëren
 • - social design & innovatie
 • - impact maken

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Levenslang leren
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Doorstroom
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
 • - anders actieve burgers
 • - experimenteren met medewerkers en hun inzichten
 • - zichtbaar maken talenten
 • - intrinsieke motivatie
 • - gedeelde drijfveren formuleren
 • - participatie toolbox
 • - groeitrajecten
 • - groeiovereenkomst
 • - bottom up betrokkenheid stimuleren

Gerelateerde nieuwsitems:

- [03-06-2020] Online Open Huys


Deze fiche werd laatst aangepast op: 03/06/2020