Fiche organisatie

VZW Jongerenatelier

VZW Jongerenatelier

Sint Anna 10
8500 Kortrijk

  056960150

  ronny.declercq@jongerenatelier.be

Ondernemingsnummer: 0457522076

Bezoek website

Ronny Declercq (Directeur)

  0475781657

  ronny.declercq@jongerenatelier.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

               De “Aanloopfase focus Werkervaring” is de laatste schakel in het volledige proces gericht op een doorstroom naar een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) binnen duaal leren, Leren en Werken of een tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit.
Om deze finale doelstelling te bereiken werken we gefaseerd en modulair.
De meerwaarde van het volledige project is vooral te zoeken in de sterke 1 op 1 begeleiding en de effectieve ondersteuning die we in de eerste plaats t.a.v. de jongere kunnen bieden maar evenzo t.a.v. de werkgever.
Onze ondersteunende, bewakende, sturende en bemiddelende rol zorgt ervoor dat de slaagkansen van de jongere aanzienlijk verhogen.
Ook voor het bedrijf/ de organisatie is er een duidelijke meerwaarde, want door de jongere de kans te geven om een reële werkervaring op te doen, krijgt het bedrijf evenzeer de kans om de jongere beter te leren kennen, zijn/ haar vaardigheden af te toetsen, …
Via die weg draagt het bedrijf/ de organisatie dan ook daadwerkelijk zijn steentje bij in het proces om op termijn een goede werknemer voor het eigen bedrijf of de sector af te leveren.
Via de “Aanloopfase focus Vorming” staan we in om de jongeren die arbeidsbereid maar nog niet arbeidsrijp zijn, binnen onze eigen ateliers en deels ook binnen externe diensten, een werkervaring te laten opdoen. Hiernaast krijgen de jongeren ook vorming gericht op het aanscherpen en bijsturen van de generiek arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties aangeboden.
De begeleiding is gekenmerkt door:
- WERKERVARING opdoen
- PERSOONLIJKE COACHING
- op MAAT van de jongere
- waarbij het traject naar een tewerkstelling SAMEN MET de jongere wordt afgelegd.
Tijdens de aanloopfase gaan we samen met de jongere analyseren wat zijn/ haar sterktes en zwaktes zijn, dit zowel op het vlak van technische kennis als arbeidsattitudes.
Verder worden eventuele arbeid remmende factoren zoals taal, transport, individuele problemen, ... aangepakt en zoveel als mogelijk weggewerkt.
Finaal in deze fase ondersteunen we de jongere in zijn/ haar zoektocht naar werk door middel van individuele sollicitatie coaching.
Tijdens de daaropvolgende fase, ofwel “Aanloopfase Werkervaring” ofwel doorstroom naar een OAO al dan niet met een IBAL “de begeleiding op de werkvloer”, ligt het accent op het ondersteunen van de jongere, het afstemmen van de juiste verwachtingen van de werkgever en de werknemer (jongere) op elkaar, het ondersteunen en mee helpen bewaken van een goede communicatie, het mee helpen oplossen van eventuele moeilijkheden, …
Als methodiek bij het geheel werken we:
- sterk aanklampend
- zetten we in op het ontwikkelen van zelfinzicht bij de jongeren
- maximaal ondersteunend Via IBAL staan we in om de jongeren die arbeidsrijp of quasi arbeidsrijp zijn, maar behoefte hebben aan een intensieve extra ondersteuning, voor te bereiden en te begeleiden om de soms moeilijke stap naar een tewerkstelling te zetten.
De begeleiding is gekenmerkt door:
- PERSOONLIJKE COACHING
- op MAAT van de jongere
- waarbij het traject naar een tewerkstelling SAMEN MET de jongere wordt afgelegd.
IBAL bestaat uit 2 grote blokken, met name:
- de fase “te oriënteren naar arbeidsdeelname”
- de fase gericht op “tewerkstelling en werkbehoud”.


"VZW Jongerenatelier" levert volgende suggesties op per domein

Deze organisatie kan meer info verschaffen over of is nauw betrokken bij:


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - Kust
 • - Midden-West-Vlaanderen
 • - Noord-West-Vlaanderen
 • - Westhoek
 • - Zuid-West-Vlaanderen

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Deeltijds / leertijd
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Scholen

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Loopbaanbegeleiding
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden

Deze fiche werd laatst aangepast op: 09/05/2019