Fiche organisatie

Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL)

Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL)

de Smet de Nayerlaan 115
1090 Brussel

  02 424 30 80

  info@sftl.be

Ondernemingsnummer: 0426-2789-70

Bezoek website

Karline De Wilde (Consulent)

  0474 56 56 13

  karline.de.wilde@sftl.be

Organisatie

Korte omschrijving van deze organisatie:

Het SFTL is een Fonds voor Bestaanszekerheid met 3 kerntaken:
° Het SFTL zorgt voor de door CAO bepaalde betaling van de aanvullende sociale voordelen aan de rechthebbende arbeiders/sters of voor de terugbetaling ervan aan hun werkgevers.
° Het SFTL stimuleert de permanente vorming van de arbeiders/sters uit de sector en voorziet hiervoor een financiële tussenkomst. Het ondersteunt de basisopleidingen tot het beroep van vrachtwagenchauffeur m/v en logistieke arbeider/ster die door verschillende opleidingspartners (VDAB, onderwijs,..) georganiseerd worden voor werkzoekenden, leerlingen en werknemers. Het SFTL ondersteunt de werking van de opleidingsverstrekkers om te komen tot een kwaliteitsvol aanbod .
° Het SFTL spant zich in om de knelpunten in de vervoerssector op het vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt weg te werken. Een aantal van deze inspanningen kaderen in de  convenanten die het SFTL afsluit met de Vlaamse overheid.
In West-Vlaanderen spreken we over ong. 8500 arbeiders/sters en bijna 800 bedrijven.
De hoofdberoepen in onze sector zijn vrachtwagenchauffeur, magazijnmedeweker/ster en hef- en reachtruckbestuurder/ster


Bijkomende informatie

Deze organisatie is werkzaam in volgend(e) werkingsgebied(en):

 • - De volledige provincie West-Vlaanderen

Deze organisatie is specifiek werkzaam in volgende sector(en):

 • - Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens (PC 140.03, PC 140.04)

Deze organisatie richt zich specifiek naar volgende doelgroep(en):

 • - Studenten/leerlingen
  • - Secundair onderwijs
   • - Voltijds
   • - Deeltijds / leertijd
   • - Buitengewoon
  • - Volwassenenonderwijs
 • - Werknemers
 • - Werkzoekenden
 • - Specifieke doelgroep(en)
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
 • - Werkgevers
  • - Profit
  • - Social Profit
  • - Lokale besturen / overheden
  • - Sociale economie
 • - Arbeidsmarkt middenveld
 • - Scholen
 • - Beleidsmakers

Deze organisatie houdt zich bezig met volgende arbeidsmarktgerelateerde activiteit(en):

 • - Arbeidsbemiddeling
 • - Begeleiding / coaching van personen
 • - Belangenbehartiging
 • - Funding - Subsidiedossiers schrijven
 • - HR-advies
 • - Match onderwijs-arbeidsmarkt
 • - Opleiding (geven / organiseren van)
 • - Organiseren van netwerking
 • - Organiseren van overleg
 • - Procesbegeleiding / projectbegeleiding van organisaties
 • - Promotie (van sectoren, jobs, opleidingen,...)

Deze organisatie zet voornamelijk in op volgende arbeidsmarktgerelateerde thema's:

 • - Arbeidsmarkt
  • - Arbeidsmarktbeleid
  • - Arbeidsmarktstatistieken
  • - Europese projecten (Interreg, EFRO, ESF, EASI, ...)
  • - Matching onderwijs-arbeidsmarkt
  • - Regio-overschrijdende tewerkstelling / arbeidsmarkt
  • - Sociale economie
 • - Tewerkstelling kansengroepen
  • - (Anderstalige) personen met een migratie-achtergrond
  • - (ex-)gedetineerden
  • - Jongeren
  • - Laaggeschoolden
  • - Langdurig werkzoekenden
  • - Langdurig zieken
  • - Leefloners
  • - Ouderen
  • - Personen met een arbeidsbeperking
  • - Vluchtelingen
  • - Personen in armoede
 • - HRM
  • - Burn-out
  • - Competentiebeleid
  • - Discriminatie
  • - Doorstroom
  • - Employer branding
  • - Ergonomie
  • - Gender
  • - Gezondheidsbeleid
  • - Innovatieve arbeidsorganisatie
  • - Interculturaliteit
  • - Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • - Onthaalbeleid
  • - Opleidingsbeleid
  • - Mentorschap (peter-/meterschap)
  • - Re-integratie
  • - Retentie
  • - Taal
  • - Werkplekleren
  • - Werving & selectie

Gerelateerde events:

- [27-10-2020] Online infosessie: diversiteit in onze ondernemingen, sterkte of valkuil?

- [27-05-2020] Infosessie ESF-oproep 482: Duale leerkrachten


Deze fiche werd laatst aangepast op: 15/05/2019